โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม   ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน58
โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 421.72 KB
โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (ลดเวลาเรียน)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 543.81 KB