โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม   ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย. 2560
ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 2560
ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย. 2559
ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 2559
ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 2558