โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม   ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
สารสนเทศ งานฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ประกาศการใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 183.02 KB
หนังสือส่ง เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมิน SAR60
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.1 MB
ประกาศโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม แต่งตั้งคณะกรรมการ SAR60
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.15 MB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ SAR60
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.31 MB
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR60
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 745.94 KB
คำสั่งควบคุมภายในปีงบประมาณ61
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47 KB
รายงานควบคุมภายในปีงบประมาณ61
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 245.78 KB
สารสนเทศโรงเรียน61
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.85 MB