โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
ผู้บริหาร

นางสาวนิตยาพร อำนวย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าโรงเรียนสมควรจ้างครูชาวต่างชาติ ในสถานการณ์โควิดหรือไม่
สมควร
ไม่สมควร
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/09/2013
ปรับปรุง 31/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 1097386
Page Views 1548303
Social Network
เว็บไซต์การสอนของครู
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สังเม็ก กันทรลักษ์
2 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา เสาธงชัย กันทรลักษ์ 08-5611-0644
3 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา บัวน้อย กันทรารมย์ 045821099
4 โรงเรียนละทายวิทยา ละทาย กันทรารมย์ 045-915172
5 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สะเดาใหญ่ ขุขันธ์ 0872425253
6 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา บักดอง ขุนหาญ 045-637479
7 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง 045960560
8 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร เขิน น้ำเกลี้ยง 045655080
9 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กู่ ปรางค์กู่ 045910817
10 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ตูม ปรางค์กู่
11 โรงเรียนพยุห์วิทยา พยุห์ พยุห์ 045607136
12 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม หนองค้า พยุห์ 0864695254
13 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์ 0885862073
14 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย 0862438482
15 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร คลีกลิ้ง ศิลาลาด 045668264
16 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร แต้ อุทุมพรพิสัย 045-821095
17 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม โคกจาน อุทุมพรพิสัย 045960592
18 โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย 0844100180
19 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เสียว เบญจลักษ์ 0-4560-504-0
20 โรงเรียนน้ำคำวิทยา น้ำคำ เมืองศรีสะเกษ 045-912220,082-3718736
21 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย หนองครก เมืองศรีสะเกษ 045612611
22 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ 045612433
23 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ โพนค้อ เมืองศรีสะเกษ 0621962736
24 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม โนนค้อ โนนคูณ 045-659051