โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียน 1/2561
15 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4
07 เม.ย. 61 รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4
05 เม.ย. 61 ถึง 07 เม.ย. 61 นักเรียนชั้น ม.3 ม.6 รับ ปพ.1
04 เม.ย. 61 ประกาศผลสอบนักเรียน ม.1 และ ม.4
31 มี.ค. 61 สอบวัดความรู้พื้นฐาน ม.1 และ ม.4
25 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
12 มี.ค. 61 ปิดภาคเรียน 2/2560
09 มี.ค. 61 งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนม.3 ม.6
งานปัจฉิมนิเทศ จากงานแนะแนวโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน ครูแต่งกายด้วยชุดครุย และชุดปกติขาว งานแนะแนว