โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

รูปฉัตร  หมายถึง ความร่มเย็น

หนังสือ     หมายถึง  ความรู้

วงกรมล้อมรอบ หมายถึง   ความเป็นปึกแผ่น

หมายถึง   ผู้ที่มีความรู้นำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขและความเป็นปึกแผ่น  มั่นคง