โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ณ 10 พฤศจิกายน 2565
ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2565
ข้อมูลนักเรียน 30 พ.ย. 2564
ข้อมูลนักเรียน 27 กรกฏาคม 2564
ข้อมูลนักเรียน 18 ก.ค. 2563
ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย. 2562
ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย. 2562
ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 2562
ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 2562
ข้อมูลนักเรียน 10 ธ.ค. 2561
ข้อมูลนักเรียน 10 ธ.ค. 2561
ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย. 2560
ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 2560
ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 2559
ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย. 2559
ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 2558