โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม   ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
คณะผู้บริหาร

นายบุรินทร์ สุดใจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร