โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม   ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้าการบริหารงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 275.93 KB