โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
หลักสูตรที่เปิดสอน
โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 284.01 KB
โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 371.02 KB
โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (ลดเวลาเรียน)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 543.81 KB
หลักสูตรที่เปิดสอน58
โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 421.72 KB