โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม   ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ธรรมนันท์ จันดี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ชนัญชิดา นารี