โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม   ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ออนไลน์

 

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ปีการศึกษา 2563


ระดับชั้น  ม.1
<<กรอกข้อมูลใบสมัครนักเรียน  ชั้น ม.1 ที่นี่>>

<<กรอกข้อมูลใบมอบตัวนักเรียน  ชั้น ม.1 ที่นี่>>


ระดับชั้น  ม.4
<<กรอกข้อมูลใบสมัครนักเรียน  ชั้น ม.4 ที่นี่>>

<<กรอกข้อมูลใบมอบตัวนักเรียน  ชั้น ม.4 ที่นี่>>
ปฎิทินการรับสมัคร/มอบตัวนักเรียนโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม  ปีการศึกษา 2563

 

นักเรียนที่สมัครเข้าระดับชั้น ม.1 และ ม.4

รับสมัคร

รายงานตัว/มอบตัว

นักเรียน ป.6 ในเขตพื้นที่บริการ/นอกเขตฯ

/นักเรียน ม. 3 เดิม / ม.3จากโรงเรียนอื่น

3-12 พฤษภาคม 2563

6-8 มิถุนายน 2563

 

      หมายเหตุ 

             1.   นักเรียนที่ได้กรอกแบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อในเว็บไซต์โรงเรียนไว้ ให้นักเรียนเข้าไปกรอกใบสมัครเข้าศึกษาต่อและใบมอบตัว ในเว็บไซต์โรงเรียน (www.klwk.ac.th )ตามปฎิทินข้างต้น

             2.  หลักฐานประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อ ให้นำส่งทางโรงเรียน ในวันมอบตัวนักเรียน ( 6 - 8 มิถุนายน 2563 ) กับครูเวรประจำวัน ห้องธุรการ มีดังนี

                 2.1           รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว                               จำนวน   2   แผ่น

                 2.2           สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นักเรียน,บิดา ,มารดา )  อย่างละ  1   แผ่น

                 2.3           สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน,บิดา ,มารดา )               อย่างละ  1   แผ่น

                 2.4           สำเนาใบสูติบัตร                                                จำนวน    แผ่น

          2.5           สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)                 จำนวน   แผ่น

                2.6           เอกสารใบสมัครเข้าเรียนต่อ                         จำนวน   1  แผ่น                    2.7           เอกสารใบมอบตัวนักเรียน                            จำนวน   1  แผ่น
 

             3.  หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0895792266, 0817180297, 0973354299, 0953180714

โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 871 ครั้ง