โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว
เวลา 09.00 น.นางสาวนิตยาพร อำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว และกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ได้เข้ารับการนิเทศ การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ในนามโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินฯ ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้และคำแนะนำเพิ่มเติมและโรงเรียนของเราจะนำคำแนะนำที่ได้รับไปปรับใช้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะ
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2563,20:29   อ่าน 28 ครั้ง