โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช มหาราช บรมนา
วันศุกร์ ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวนิตยาพร อำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทพระสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันปิยมหาราช พระสงฆ์จำนวน ๗ รูป และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม - นักเรียนที่เข้าแข่งขัน TO BE NUMBER1 ณ หอประชุมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม และ เวลา ๑๒.๐๐ น. ครูประจำชั้นทุกระดับชั้นได้มอบถุงอาหารบิณฑบาตให้นักเรียนในที่ปรึกษา และคณะกรรมการสภานักเรียนได้นำถุงบิณฑบาตนำบริจาคผู้ยากไร้ ได้แก่ ยายบุญชู ยายนุ่น บ้านนาขนวน ยายเข็มมา ยายสุข บ้านโนนแสนสุข และในการนี้ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้อำนวยการ-คณะครูและนักเรียนทุกคนด้วยค่ะ
*กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม*
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2563,08:40   อ่าน 20 ครั้ง