โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลระดับชาติ และรางวัลระดับเขต
นางสาวนิตยาพร อำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม เป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตรให้กับ คุณครูโกวิท วันศรี คุณครูพัทธเนติห์ ทองบาง ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 รางวัลสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้บุคลากรให้มีความก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จในวิชาชีพในการประกวดรางวัลและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จที่เป็นประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBECAWARDS)รางวัลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 คุณครูศิษฏ์ฐิกานต์ โพธิ์ชา และคุณครูฉัตรประชา ทันนา เกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการดำเนินงานระดับสถานศึกษา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563 คุณครูอัมพร สมปาน รางวัลเหรียญทองการประกวดนวัตกรรม ด้านบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ COVID 19 ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2563,20:39   อ่าน 49 ครั้ง