โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นางสาวนิตยาพร อำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ขอยินดีต้อนรับ นางสาวเมธากุล คำสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่จะเข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 – วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ในนามครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ขอให้น้องสนุกกับการสอนและขอต้อนรับสู่รั้ว ก.ล.ค.ด้วยความยินดียิ่งค่ะ
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2563,20:49   อ่าน 57 ครั้ง