โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การบรรยายเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศ
นางสาวนิตยาพร อำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับ คณะวิทยากรจิตอาสา 904 ในการบรรยายเรื่อง แผนการปฏิบัติการบรรยายเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศ ณ หอประชุมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมทั้งในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโรงพยาบาลกันทรลักษ์ และความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มเติม ในการนี้โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมขอขอบพระคุณท่านวิทยากรจิตอาสา 904 ที่ได้มาให้ความรู้กับนักเรียนในครั้งนี้ค่ะ
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2563,15:19   อ่าน 39 ครั้ง