โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปณิดา 1/4
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2563,10:30   อ่าน 84 ครั้ง
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพรพิมล 1/2
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2563,10:28   อ่าน 82 ครั้ง
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : เด็กชายเอกราช 1/2
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2563,10:26   อ่าน 75 ครั้ง
ชื่อผลงาน : story telling
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธนภรณ์ แสงชาวนา
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2562,13:09   อ่าน 273 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.ต้น)
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.จุฑามาศ โคจันทร์
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2561,18:10   อ่าน 913 ครั้ง