โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม   ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมปี 4
ชื่ออาจารย์ : ณัฐสุดา สืบวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2562,12:54  อ่าน 145 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : LOMABAN MODEL
ชื่ออาจารย์ : ปัญจรัตน์ โลมะบรรณ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2562,13:42  อ่าน 172 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน
ชื่ออาจารย์ : ชนัญชิดา นารี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2562,15:22  อ่าน 190 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน
ชื่ออาจารย์ : ปัญจรัตน์ โลมะบรรณ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2562,15:22  อ่าน 140 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน
ชื่ออาจารย์ : ปัญจรัตน์ โลมะบรรณ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2562,15:21  อ่าน 129 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาเด่นปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นายโกวิท วันศรี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2561,20:01  อ่าน 277 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล เสมา ปปส. ปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายโกวิท วันศรี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2561,19:41  อ่าน 263 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง OBEC WARDS 2017
ชื่ออาจารย์ : นายโกวิท วันศรี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2561,13:07  อ่าน 259 ครั้ง
รายละเอียด..