โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : นายโกวิท วันศรี รางวัลคุรุสดุดี 2565
ชื่ออาจารย์ : นายโกวิท วันศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2566,15:33  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนออนไลน์ 1-66 https://sites.google.com/obec.moe.go.th/tko1-66/
ชื่ออาจารย์ : นายโกวิท วันศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2566,15:24  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนออนไลน์ 2/65
ชื่ออาจารย์ : นายโกวิท วันศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2565,06:58  อ่าน 155 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ชื่ออาจารย์ : นายโกวิท วันศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2565,13:46  อ่าน 201 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนออนไลน์ 1/65
ชื่ออาจารย์ : นายโกวิท วันศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2565,20:00  อ่าน 184 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนออนไลน์ 2/64
ชื่ออาจารย์ : นายโกวิท วันศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2565,19:49  อ่าน 175 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนออนไลน์ 1/64
ชื่ออาจารย์ : นายโกวิท วันศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2565,19:34  อ่าน 172 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning
ชื่ออาจารย์ : นายโกวิท วันศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2565,14:29  อ่าน 219 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อาณาจักรอยุธยา s-click-innovation นายโกวิท วันศรี https://sites.google.com/obec.moe.go.th/s-click-innovation-ayuttaya-ko
ชื่ออาจารย์ : นายโกวิท วันศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2564,22:50  อ่าน 390 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบเสนอผลงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ปี 60
ชื่ออาจารย์ : นายโกวิท วันศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2563,11:03  อ่าน 2226 ครั้ง
รายละเอียด..