โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : OBEC AWARDS ชุดที่ 3 นายโกวิท วันศรี ครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมฯ ปี 61
ชื่ออาจารย์ : นายโกวิท วันศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2563,12:43  อ่าน 189 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : OBEC AWARDS ชุดที่ 2 นายโกวิท วันศรี ครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม ฯ ปี 61
ชื่ออาจารย์ : นายโกวิท วันศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2563,12:42  อ่าน 187 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : OBEC AWARDS ชุดที่ 1 นายโกวิท วันศรี ครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมฯ ระดับ ม.ปลาย กลุ่มสาระสังคมฯปี61
ชื่ออาจารย์ : นายโกวิท วันศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2563,12:41  อ่าน 221 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบเสนอผลงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ปี 60
ชื่ออาจารย์ : นายโกวิท วันศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2563,11:03  อ่าน 344 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ ปี 59
ชื่ออาจารย์ : นายโกวิท วันศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2563,11:01  อ่าน 181 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practice สถานศึกษาสีขาวระดับเพชร ปี 61
ชื่ออาจารย์ : นายโกวิท วันศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2563,10:01  อ่าน 189 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบประวัติและผลงานรางวัลพระพฤหัสบดี
ชื่ออาจารย์ : นายโกวิท วันศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2563,06:37  อ่าน 1043 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบประวัติและผลงานครูดีในดวงใจ .
ชื่ออาจารย์ : นายโกวิท วันศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2563,06:31  อ่าน 186 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC A WARDS) ด้านบริหารจัดการ ปี 60
ชื่ออาจารย์ : นายโกวิท วันศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2563,22:49  อ่าน 182 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนชุดที่ 7 เรื่อง ความเสื่อมของอาณาจักรอยุธยา
ชื่ออาจารย์ : นายโกวิท วันศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2563,21:33  อ่าน 158 ครั้ง
รายละเอียด..