โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม   ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายโกวิท วันศรี
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2561,19:41  อ่าน 126 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัล เสมา ปปส. ปี 2559
รายละเอียดผลงาน
นายโกวิท วันศรีเข้ารับรางวัลโลเสมา ปปส.สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเข้ารับรางวัล 28 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2561,19:41   อ่าน 126 ครั้ง