โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม   ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายโกวิท วันศรี
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2561,20:01  อ่าน 125 ครั้ง
ชื่อผลงาน : พนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาเด่นปี 2560
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2561,20:01   อ่าน 125 ครั้ง